UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ

VB Kovářství je malá firma dvou kovářských nadšenců zabývajících se převážně výrobou kovaných doplňků a kovaného nábytku do interiéru i exteriéru. Naše práce spočívá v precizním kovářském a uměleckém opracování každého kusu materiálu a následném spojení tradičními kovářskými postupy. Filozofii VB Kovářství je spojit tradiční české řemeslo s moderním designem. Výrobky uměleckého kovářství se hodí do každého typu interiéru a exteriéru. Kovaný nábytek a doplňky se hodí do každého prostředí, jak klasického, tak moderního, chalupy, domu, zahrady či kanceláře. Obohaťte váš interiér o kus tradičního řemesla. VB Kovářství přistupuje k zákazníkům individuálně a každý návrh je zpracován podle Vašeho přání.

ZAHRADA

pripravujemeII.
  • Altány
  • Rošty
  • Zahradní nabytek
  • Koše na dříví
  • Popelníky

PLOTY, BRÁNY

pripravujemeII.
  • Ploty
  • Brány
  • Zábradlí

Historie uměleckého kovářství

Již od prvopočátku lidského druhu bylo pro člověka velmi důležité vlastnit různé nástroje k obživě, lovu a samozřejmě i ochraně. Postupem času člověk vyměnil kámen za železo a díky své tvrdosti a kujnosti se stalo na řadu let velmi vzácným kovem. Kovářství, jelikož se pracovalo s ohněm bylo považováno za „tajemné řemeslo“. Obecně lze tvrdit, že kovář měl dobré postavení ve společnosti, byl nadřazován nad ostatními pracovníky, protože práce kovářů byla těžká a náročná.

Kovářství je řemeslo, které se zabývá zpracováním oceli za tepla. Činnost kovářů je tzv. kování. Nejdůležitějším nástrojem kováře je kovadlina, dále pak kladivo, kleště, pilníky a další.

Při tepelném zpracování zůstává neměnný tvar. První práce začíná ohřátím materiálu ve výhni. Teplota se určuje podle zabarvení materiálu. Zhruba při 600°C začíná kov svítit, při zvětšování teploty začíná zcela červenat. Při teplotě přes 860°C začíná kov žloutnout a při překročení hranice 1250°C postupně zbělá.

Ze základních technik zpracování patří utínání, vytahování, rozkovávání, pěchování, ohýbání, zkrucování, probíjení, štěpení, rovnání, hlazení a spojování. Existují čtyři základní postupy ke změně vlastností oceli či jiného kovu. Z těchto postupů je to kalení, popouštění, cementování a žíhání.

V dnešní době se lidé vrací k ručním pracím, a tak můžeme kovářské řemeslo oživit  i pro další generace. Doufejme, že těmto generacím nebudou výrobky lhostejné a dovedou náležitě ocenit krásu a eleganci kovaného díla a uměleckého kovářství.